Tóm Tắt Nhanh Xuân Thu – Chiến Quốc

11
0
SHARE

Tóm tắt xuân thu – Chiến quốc

Kỳ 1:

Vua Chu- Vương

Phân chia ra 5 tước vị

Công – Hầu – Bá –  Tủ – Nam

Vùa Chu: cai quản và nhận cống nhạp của các chư hầu.

Giải quyết những mâu thuẫn của các chư hầu.

kéo dài được hơn 300 năm.

Kỳ 2: Bộ tộc khuyển nhung nổi dậy

Đánh vào kinh đô Cảo của nhà Chu, vua Chu không đánh lại bỏ chạy.

Nước Tần đem quân cứu giá, được vua Chu ban cho 800 dặm Tần Xuyên.

Kỳ 3: Gọi là Thời xuân thu

Sự nổi dậy của các chư hầu.

các nước chư hầu bắt đầu đánh nhau.

Các nước mạnh xuất hiện lúc này là Tấn, Tề, Ngô, Việt, Sở.

Thời kỳ này xuất hiện các Triết học gia như

Khổng tử sáng lập ra nho giáo

Lão Tử sáng lập ra đạo giáo

Trường phái kế tiếp là Pháp gia

Tôn vũ sáng lập ra binh gia là tôn tử binh pháp.

Kỳ 4: Cuối xuân thu

Sự kiện Câu Tiễn và Phù Sai

Tấn bị chia ra tam tấn

Kỳ 5: Thời kỳ chiến quốc

Các nước bắt đầu xưng vương

Sự kiện chiến quốc thất hùng

Sự kiện Danh Dị Nhân và Lã Bát Vi

Con của Dị Nhân là Danh chính lên ngôi nước Tần

Phong trào hợp tung và liên hoành

Thống nhất Trung hoa.

Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế

sau đời con thì tần diệt vong

Bước vào cuộc chiến Hán và Sở tranh hùng

 

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Thế Chiến I

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Napoleon / Napoleonic Wars

Click Here: Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Pháp – Đại Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here