Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Pháp – Đại Nam

34
0
SHARE

Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Pháp – Đại Nam

Nguồn: Tóm Tắt Nhanh

Chiến tranh Pháp–Đại Nam hoặc chiến tranh Pháp-Việt,

hay còn được gọi là Pháp xâm lược Đại Nam là cuộc chiến giữa nhà Nguyễn của Đại Nam và Đế quốc thực dân Pháp,

diễn ra từ năm 1858 đến năm 1884.

Cuộc chiến kết thúc bằng thắng lợi của Đế quốc thực dân Pháp,

người Pháp xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Đại Nam và thiết lập bộ máy cai trị,

bắt đầu thời kỳ Pháp thuộc trong lịch sử Việt Nam.

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Thế Chiến I

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Napoleon / Napoleonic Wars

Click Here: Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Pháp – Đại Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here