Nhật Bản từ thời cận đại

68
0
SHARE

Nhật Bản từ thời cận đại

Tóm tắt nhanh lịch sử Nhật Bản từ thời cận đại

Năm 1853, hạm đội Mỹ do Đề đốc Perry đến Nhật yêu sách mạc phủ mở cửa thông thương.

Năm sau, hòa ước Nhật Mỹ được ký kết và Nhật Bản phải mở cửa.

Quan tairô (đại lão, chức quản lýchính trị mạc phủ chỉ sau shôgun) là Ii Naosuke (1815-1860),

nhật bản cận đại
nhật bản cận đại

không đợi sắc chiếu của thiên hoàng, trước áp lực, lại ký một hiệp ước giao thương bất bình đẳng với Mỹ năm 1856

và đàn ápđối lập (vụ “đại ngục” năm Ansei bắt giam nhiều người, 1858-59),

điều này đã làm cho phái “nhương di” (chủ trương đánh đuổingười ngoại quốc)

gây ra biến cố ngoài Sakuradamon (một trong những cửa thành Edo), ám sát ông ta (1860).

Sau đó giữa triều đình,

mạc phủ và các phiên trấn có thế lực như Satsuma, Chôshuu và Tosa, cuộc tranh luận về vận hội đất nước giữa chính sách kôbu gattai

(công vũ hợp thể = thống nhất triều đình và mạc phủ) và sonnô jôi (tôn hoàng nhương di =phò vua đuổi giặc ngoài)

vẫn chưa đi đến chỗ quyết định.

Thế nhưng đến năm 1867 thì mạc phủ phải trao trả quyền hành cho triều đình (sử gọi là taisei hôkan

hay đại chính phụng hoàn) và sau đó lệnh phục hồi quyền lực của thiên hoàng được ban bố , chính phủ mới được thành lập.

 

 

……………

nhật bản cận đại


Click Here:Tóm Tắt Nhanh Thế Chiến I

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Napoleon / Napoleonic Wars

Click Here: Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Pháp – Đại Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here