lịch sử Việt Nam trong vòng 6 PHÚT

68
0
SHARE

lịch sử Việt Nam trong vòng 6 PHÚT

Tóm tắt lịch sử Việt Nam, Học lịch sử Việt Nam

– Thời đại tiền sử

Thời kỳ đồ đá cũ

Thời kỳ đồ đá mới

Thời kỳ đồ đồng

Thời kỳ đồ sắt

lịch sử Việt Nam trong vòng

– Sự hình thành Nước Văn Lang và Nước Âu Lạc

Các Vua Hùng Vương đã thay nhau trị vì nước Vãn Lang
Đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, An Dương Vương lập nên nước âu Lạc và vết tích Thành Cổ Loa vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

lịch sử Việt Nam Hòa Hùng
lịch sử Việt Nam Hòa Hùng

– Giai đoạn Bắc thuộc: Từ năm 207 trước công nguyên đến Thế kỷ thứ 10 sau công nguyên:

Vào nãm 207 trước công nguyên,

nước Âu Lạc bị xâm chiếm bởi Triệu Đà là Vua nước Nam Việt bên. Sau đó vào nãm 111 trước công nguyên, Nước Âu Lạc bị nhà Hán đô hộ.

Âu Lạc bị phân chia thành hai Quận:

Giao Chỉ và Cửu Chân. Việt Nam tiếp tục bị Trung Hoa đô hộ trong suốt 11 thế kỷ.

Trong giai đoạn nầy nhiều anh hùng dân tộc đã dấy binh khởi nghĩa đấu tranh giành độc lập như :

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng của hai chi em Trưng Trắc Trưng Nhị năm 40 – 43 Khởi nghĩa Bà Triệu của bà Triệu Thị Trinh

năm 248 Khởi nghĩa của Lý Nam Đế hay còn gọi Lý Bôn hay lý Bí năm 542 – 602 lấy tên nước là Vạn Xuân kinh đô tại Long Biên (Long Biên Hà Nội ngày nay)

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan còn gọi Mai Hắc Đế năm 722 Khởi nghĩa Phùng Hưng năm 766 – 791

………..

 

…………….

lịch sử Việt Nam trong vòng


Click Here:Tóm Tắt Nhanh Thế Chiến I

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Napoleon / Napoleonic Wars

Click Here: Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Pháp – Đại Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here