Tóm tắt nhanh Hán Sở tranh hùng

30
0
SHARE

Tóm tắt nhanh Hán Sở tranh hùng

Kỳ 1: Bạo chúa Tần Thủy Hoàng

Xây dựng tường thành….

Tần Thủy Hoàng chết

con trai Hồ hợi mưu hai giết anh, cướp ngôi

Kỳ 2: Khởi dậy của các chư hầu.

Các chư hầu nổi dậy, các anh hùng nổi dậy

Lưu bang khởi nghĩa

Hạn Vũ và hạng Lương khởi nghĩa.

…………………..

Triệu cao nhà Tần,

Bị anh em, Lưu bang và hạn vũ đánh bại nhà Tần diệt vong

Kỳ 3: Hán và sở tranh Hùng

Lưu bang và hạng vụ tranh hùng thống nhất thiên hạ.

Hàn tín được lưu Bang phong làm Đại Nguyên Soái.

Đánh Hạn Vũ.

………

Hạn Vũ Tử tử , Lựu Bang lên ngôi Hoàng Đế  gọi là Hán Cao Tổ.

Hàn tín bị giết sau đó.

 

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Thế Chiến I

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Napoleon / Napoleonic Wars

Click Here: Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Pháp – Đại Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here