Báo cáo tài chính – P1 Cấu trúc CĐKT

12
0
SHARE

Báo cáo tài chính – P1 Cấu trúc CĐKT

ideo này giúp bạn có kiến thức nền cơ bản nhất về báo cáo tài chính, với P1 – tập trung chỉ dẫn và phân tích cấu trúc bảng cân đối kế toán dưới cả góc nhìn nhà quản trị, giám đốc và kế toán. https://www.giamdoc.net

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here